Maria-køyen

mariakoyen

Sliter du med dårlig nattesøvn med nyfødt barn? Kanskje sover barnet ditt urolig eller er plaget med kolikk? Da kan Maria-køyen være løsningen for deg!

Denne spesielle typen hengekøye ble første gang laget i 1989 i Australia av en frustrert far som hadde et da 4 uker gammelt barn med massiv uro og skriking, samt kolikkpreget adferd. Han løste barnet og sitt eget problem ved å konstruere denne køyen.

I løpet av årene som har gått fra prototypen i 1989, har det skjedd en rekke justeringer og forbedringer av denne type køye. Den er etter hvert blitt i utbredt bruk både i Australia, New Zealand, USA og Europa, og har vært igjennom en rekke sikkerhetstester i de forskjellige landene.

Hva er fordelen med køye i forhold til seng?

Barn i mors liv er vant til bevegelse. I hovedsak bevegelser i vertikal retning, når mamma går og beveger seg, men også mindre bevegelser sideveis. Med Maria-køyen vil små bevegelser hos barnet sette i gang små bevegelser i køyen som for barnet virker kjent og trygt. Litt større barn kan lære å sette køyen i bevegelse ved aktiv bevegelse av egen kropp – og ha glede av det.

I mors liv er barna vant til varme og kontakt rundt hele kroppen sin. Køyens utforming gjør at barnet har ”redefølelse”, med den trygghet det gir for barnet. Premature barn har i studier vist seg å ha særlig nytte av køyen.

Forhindre flatt bakhode

IMG_0414Køyens utforming vil kunne bidra til å forhindre utvikling av flatt bakhode hos barnet. Etter at alle barn ble anbefalt å ligge på rygg, har flatt bakhode blitt et problem. I køyen vil en større del at hodets tyngde projiseres nedover og det blir mindre trykk på bakhodet. Således blir det mindre uttalt avflatning av hodet.

Redusere kolikk- og smerteproblemer

Den største gevinsten med Maria-køyen har imidlertid barn med kolikk eller smerteadferd. Den noe hevede hodeenden, sammen med køyens bevegelser, har vist seg å redusere disse problemene betydelig.

Gastroøsofagal reflux

Et spesielt problem hos små barn, som ofte ikke anerkjennes, er det som heter gastroøsofagal reflux. Dette er en lidelse der magesyre kommer opp i spiserør og/eller luftveier. Magesyren er en sterk syre, og er ikke ment å skulle befinne seg i disse organene der den fører til slimhinneskade og smerter. Når dette skjer kan barnet få en rekke symptomer. De vanligste er massiv gulping/oppkast, utrøstelig skriking, korte og avbrutte soveøkter, samt av og til hoste og andre plager fra luftveiene. Disse barna har det ofte mye bedre i oppreist stilling, fordi magesyren da ikke kan renne oppover i spiserøret. Denne effekten utnyttes i Maria-køyen, med lett hevet hode og overkropp.

IMG_0416

Navnet Maria-køyen

Det var en gang en liten jente som het Maria. Hun hadde det ikke så bra. Hun hostet og kastet opp hver eneste natt, men var i fin form på dagtid, i oppreist stilling. Mamman hennes fant ut at for at Maria skulle få sove – og mamman selv skulle få sove – måtte Maria sove i sekkestol – altså halvt sittende. Men i en sekkestol sklir barnet så lett ned. Tenk om Maria-køyen hadde vært tilgjengelig den gang!

Maria-køyen veier kun 8 kg, kan transporteres i egen medfølgende transportbag, er enkel å montere, og pen å se på. Barn opp til 12 kg kan ligge i køyen festet med en fjær. Ekstrautstyr er dobbelt fjær for barn opp til 24 kg. Den er produsert uten bruk av toksiske stoffer. Selve køyen er laget av bomull.